Stolní odrůdy vinné révy vhodné pro pěstování

Historie pěstování odrůd vinné révy určených pro stolní spotřebu sahá daleko do minulosti. Předtím, než se hrozny začaly používat k výrobě vína, byly konzumovány v surovém stavu. Bohužel, jejich konzumace je většinou omezena na období, kdy jsou plně zralé. U jiných druhů ovoce existuje široká škála stupňů zralosti mezi odrůdami, zatímco u vinné révy, která je typická pro teplejší oblasti, přichází doba konzumní zralosti koncem léta a později zrající odrůdy u nás často nedojdou k plné zralosti. Ale právě tyto pozdně zrající a velmi pozdně zrající odrůdy jsou obzvlášť vhodné pro dlouhodobé skladování.

Pěstování stolních odrůd vinné révy pro přímou konzumaci není v severních vinohradnických oblastech tradičně populární, a to kvůli vysokým nárokům, které stolní odrůdy kladou na klimatické podmínky. Většina z nich vyžaduje hodně světla a tepla. V minulosti se zde často pěstovaly méně náročné rané odrůdy s malými bobulemi pro domácí spotřebu nebo pro místní trhy, nebo se vybíraly nejlepší hrozny některých moštových odrůd. Postupem času se do našich oblastí začínají dostávat nové stolní odrůdy ze zahraničí a z domácího šlechtění, které jsou bližší svými vlastnostmi k velkoplodým stolním odrůdám z jižních vinařských oblastí.

Pro úspěšné pěstování stolních hroznů je klíčové mít co nejširší škálu odrůd, a to z hlediska dozrávání – od velmi raných až po pozdní. Stolní hrozny pozdních odrůd by měly být vhodné pro skladování a schopné dosáhnout tržního potenciálu až do března následujícího roku.

Při šlechtění konkrétního typu odrůdy vinné révy, ať už jde o moštové nebo stolní, je důležité si nejdříve stanovit cíl šlechtění, tedy jak by měla daná odrůda vypadat, aby splnila požadavky konzumentů.

U stolních odrůd jsou kritické zejména vizuální vlastnosti hroznů a bobulí a chuť čerstvých bobulí. Důležitým faktorem pro stolní odrůdy z hlediska jejich zařazení do pěstitelských oblastí je jejich doba dozrávání.

Vzhled hroznu je závislý na jeho tvaru a hustotě, a také na celkové zralosti a barvě bobulí. Bobule s vynikajícími chutěmi a aromatickými látkami jsou velmi oblíbené. Poměr cukrů a kyselin charakterizuje bobule a upozorňuje na jejich kvalitu, stravitelnost a použitelnost. Stav slupky a konzistence dužiny určují hodnotu především při balení a transportu. Dužina bobule by měla být v technologické zralosti chrupavá.

Vinohrady v České republice nejsou ideálně vhodné pro velkovýrobní pěstování stolních odrůd révy. Důvodů je několik. Velmi často se jedná o nižší odolnost mnoha stolních odrůd révy vůči mrazu a pozdní dozrávání. Výroba u nás je však také negativně ovlivněna importem levných stolních hroznů, se kterými nemůžeme v našich pěstitelských podmínkách konkurovat.

Přesto je sortiment stolních odrůd zapsaných ve Státní odrůdové knize poměrně bohatý díky šlechtění zahraničních odrůd, ale i díky intenzivní práci našich domácích šlechtitelů.

Stolní odrůdy vinné révy zapsané ve Státní odrůdové knize

Stolní odrůdy evropské révy

 • Ametyst
 • Cardinal
 • Čabaňská perla
 • Dóra
 • Elma
 • Jupiter
 • Královna vinic
 • Muškát hamburský
 • Onyx
 • Opál
 • Perlette
 • Picurka
 • Rubanka


Produkce prvotřídních stolních odrůd pro získání vynikajících hroznů také vyžaduje příslušný způsob pěstování. Ve vinařských regionech obvykle pěstujeme stolní odrůdy pomocí rýnsko-hessenské metody s řezem na dlouhé tažně. Pro optimální růst hroznů je často nutné ve vegetačním provádět doplňkovou regulaci.

V tomto ohledu je důležité poznamenat, že zatímco u moštových odrůd je ideální čas pro regulaci hroznů kolem dozrávání bobulí, u stolních odrůd je to přesně opak. U stolních odrůd je prioritou získání velkých bobulí. Vývoj kvalitních, velkých a vizuálně přitažlivých hroznů podpoříme regulací násady po úspěšném odkvětu révy. Tři týdny po odkvetení dochází k intenzivnímu buněčnému dělení ve slupce a vývoji větších bobulí.

Nicméně pro vývoj prvotřídních stolních hroznů je vhodnější používat také velké pěstitelské tvary určené pro stolní odrůdy révy. Tyto velké tvary označujeme jako pergoly. Každá pergola určená pro pěstování stolních odrůd vychází z kvalitní podpůrné konstrukce.

Tento pěstitelský tvar pak umožňuje, aby hrozny visely volně pod podpůrnou konstrukcí. Hrozny jsou volně zavěšené v prostoru, nejsou přehuštěné nadměrnou listovou plochou, která je rozložena na podpůrné konstrukci. Hrozny výborně vysychají a obvykle nejsou napadeny hnilobou. Takto také skvěle zrají.

V našich pěstebních podmínkách je také nutná doplňková regulace násady. Hlavním aspektem pěstování je velké množství kvalitního starého dřeva, které poskytuje výživu keři. Stolní hrozen by měl být velký, s velkými bobulemi, nikoli malý hrozen s malými bobulemi, které se na přeplněných keřích často vyskytují.

Důležitou charakteristikou stolních odrůd je správné určení doby sklizně hroznů, což se liší od určení doby sklizně moštových odrůd. Základními kvalitativními vlastnostmi hroznů určených pro přímou konzumaci jsou sladkost a obsah kyselin a jejich vzájemný poměr, pouze velikost a barva bobule nemohou být považovány za zásadní pro určení zralosti. Běžnou praxí je použití cukernatosti jako kvalitativního kritéria.

Stolní interspecifické odrůdy vinné révy vhodné pro pěstování v ČR

Stolní mezidruhové odrůdy révy jsou nesmírně důležité, hlavně kvůli své vlastní částečné odolnosti vůči mykotickým onemocněním a zimním mrazům. Ačkoli se u těchto odrůd nejedná o plnou rezistenci, mohou být tyto odrůdy díky spojení přímých ochranných opatření a nepřímých agrotechnických postupů pěstovány s minimálními chemickými vstupy.

Tyto odrůdy jsou primárně určeny pro malé pěstitele vinné révy a zahrádkáře, kteří tato vína využívají pro bezprostřední konzumaci. V zahraničí, kde byly tyto odrůdy vyšlechtěny, jsou ale často využívány v průmyslovém pěstování a poskytují vynikající výnosy a kvalitu hroznů.

U stolních odrůd vinné révy jsou nejdůležitější estetické charakteristiky hroznů a bobulí a chuťové vlastnosti čerstvých bobulí. Pro jejich zařazení do pěstitelských oblastí je zásadní doba dozrávání.

Pro nové stolní odrůdy je klíčové, aby měly takovou délku vegetační období, která i v průměrných letech dodá kvalitní stolní hrozen. Víme, že stolní hrozny jsou atraktivnější, čím jsou bobule větší, ale s pravidelnou velikostí. I velké hrozny jsou preferovány před malými, i když z komerčního pohledu jsou velké hrozny méně požadované. Z barevných odstínů jsou nejžádanější: jantarový a světle zelený, méně přijatelné jsou zelené a fialové odstíny. Uznávají se také intenzivně modré barevné tóny. Tvar bobule není tak rozhodující jako její velikost. Unikátní tvary – elipsoidní, oblé, vejčité – jsou pro spotřebitele zajímavé svou neobvyklostí. Hrozny stolních odrůd by neměly být příliš husté, bobule v nich by měly mít dostatek prostoru.

Kvalitativní znaky se zaměřují na obchodní vhodnost: týká se nerozpraskávající slupky, nepadajících bobulí, ale také chuťových vlastností. Z nich je nejdůležitější kvalita dužiny, která musí být dostatečně pevná, zároveň šťavnatá a chuťově silná. Oblíbené jsou především tóny muškátu. Sladkost dužiny není tak vyžadována jako u moštových odrůd, ale důraz se klade na její harmonickou chuť, kterou ovlivňuje především obsah kyselin. Slupka je nejvhodnější, když je pevně spojená s dužinou. Negativně se hodnotí i obsah semen, čím je jich více a čím jsou větší, tím je kvalita nižší.

Senzorické hodnocení stolních hroznů je nezbytné při šlechtění stolních odrůd pro praktické pěstování.

Hodnocení stolních odrůd vinné révy:

 • vzhled hroznu – představuje jednu z nejdůležitějších vlastností při senzorickém hodnocení stolních hroznů. Spotřebitel při nákupu stolních hroznů na pultech obchodu se v prvním okamžiku rozhoduje především podle vzhledových vlastností nabízených hroznů. Je proto i úkolem pěstitele stolních odrůd, zaměřit se na odrůdy, které jsou pro konzumenta přitažlivé svým vzhledem.
 • velikost hroznu – u jednotlivých stolních odrůd révy vinné je nejlepší taková, která umožňuje spotřebiteli po zakoupení hroznu, případně utrhnutí ve vinici, celý hrozen okamžitě zkonzumovat bez zdlouhavého skladování.
 • hustota hroznu – z pohledu senzorického hodnocení stolních hroznů je spíše příznivěji hodnocen méně hustý stolní hrozen nežli hrozny velmi husté, případně velmi řídké. Ve velmi hustých hroznech jsou často bobule deformované a může u nich docházet k vyšší možnosti napadení šedou hnilobou.
 • velikost bobule – lze po velikosti hroznu považovat za jeden z dalších významných kvalitativních parametrů při senzorickém hodnocení stolních odrůd. Atraktivněji a přirozeně působí stolní hrozny s velkými bobulemi, které příznivě působí i na zákazníka při výběru stolních hroznů na pultech obchodů.
 • vyrovnanost dozrávání – nachází svoje uplatnění zejména u odrůd s modrými, červenými a růžovými odstíny bobule, kde se tato nevyrovnanost nejnápadněji projevuje. Hodnocení u odrůd se žlutou nebo žlutozelenou bobulí je obtížnější.
 • harmoničnost chuti – představuje nejvíce bodově ohodnocený znak při senzorickém hodnocení stolních hroznů, a tudíž i nejvýznamnější z pohledu využití stolních hroznů. Při posuzování harmoničnosti chuti je rozhodující především poměr mezi obsahem cukrů a kyselin a především jejich chuťový vjem. Nevhodné ke konzumaci mohou být hrozny velmi kyselé, ale i velmi sladké, jejichž chuť je fádní. Na harmoničnosti chuti má významný vliv i aroma chuti, ať typické a nejčastější muškátové, nebo i úplně jiný druh aroma.
 • konzistence dužiny – u stolních hroznů by neměla být pokud možno tekutá jako u většiny moštových odrůd. Požadovaná konzistence dužiny je pevná, při konzumaci silně chrupkavá. Nevhodná je však příliš pevná, až takřka řepovitá konzistence dužiny.
 • slupka bobule – je dosti významným kvalitativním parametrem u stolních hroznů. Jelikož hrozny slouží k přímému konzumu hroznů, měla by být slupka při konzumaci hroznů co nejméně znatelná. Nepříjemné je zejména, pokud je slupka příliš silná a tuhá, většinou potom s trpkou chutí, která je při konzumaci velmi nepříjemná.
 • semena – ideální situací u stolních hroznů je, pokud jsou bobule úplně bezsemenné nebo jsou semena zakrnělá a při konzumaci téměř neznatelná. Mezi sledovanými odrůdami se bohužel žádná z bezsemenných odrůd nevyskytla. Při posuzování semen při konzumaci je rozhodující počet semen v  bobuli, velikost a pevnost semen a konečně, jak jsou semena vnímatelná při konzumaci.

Celkové chuťové vlastnosti jsou klíčové při posuzování stolních hroznů a určují, zda bude kvalita hroznu přijatelná pro spotřebitele.

Hodnocení chuťových vlastností u nových stolních odrůd, zejména u interspecifických odrůd pocházejících z mezidruhového křížení, je nesmírně důležité, protože tyto odrůdy mohou projevovat širokou paletu chuťových nuancí, včetně některých méně příjemných chuťových vlastností.

Odrůdy stolních hroznů vinné révy

 • Agát Donskoj
 • Aivaz
 • Alden
 • Aron
 • Isabella
 • Jalovenskij Ustojčivyj
 • Jubilej Žuravlja
 • Keša-1
 • Krystal
 • Moldova
 • Muromec
 • Nero
 • Palatina
 • Pleven Ustojčivyj
 • Pölöskei Muskotály
 • Titan
 • Vostorg
5 1 vote
Hodnocení
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
Budeme rádi za váš názor, napište komentář.x