Jakostní víno s přívlastkem

Na etiketě vína mohou být uvedeny různé informace. Víte, co si kupujete, pokud si pořizujete jakostní víno s přívlastkem? Co musí takový výrobek splnit?

Co musí splnit jakostní víno s přívlastkem (víno přívlastkové)

Jinak se jakostní víno s přívlastkem též nazývá přívlastkové víno. Ve vinařské terminologii se jedná o označení vůbec nejvyšší kategorie vín.

Proto je současně stanoveno přímo v zákoně, jak může takové víno vypadat a co musí obsahovat. Mezi základní požadavky tak konkrétně náleží stanovená cukernatost hroznů, absence dodatečných přísad a použití hroznů maximálně 3 různých odrůd.

Hrozny zároveň musejí být vypěstovány výhradně na území ČR. Cukernatost přívlastkového vína dále nesmí být zvyšována uměle a v případě mísení hroznů z více různých poloh musejí všechny spadat do stejné podoblasti.

Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství konkrétně doslovně požaduje, že jakostní víno s přívlastkem lze uvést do oběhu, jestliže:

 • bylo vyrobeno z vinných hroznů, sklizených na vinici vhodné pro jakostní víno stanovené oblasti, které byly sklizeny ve stejné vinařské podoblasti,
 • výroba proběhla ve vinařské oblasti, v níž byly vinné hrozny sklizeny,
 • nebyl překročen hektarový výnos podle § 6 odst. 2,
 • víno bylo vyrobeno z vinných hroznů, jejichž původ, cukernatost a hmotnost, popřípadě odrůda nebo směs odrůd anebo napadení ušlechtilou plísní šedou Botrytis cinerea P. byly ověřeny Inspekcí; ověření podléhá správnímu poplatku podle zvláštního právního předpisu
 • víno bylo vyrobeno z vinných hroznů, rmutu nebo hroznového moštu, popřípadě z vína vyrobeného z vinných hroznů sklizených na vinici vhodné pro jakostní víno stanovené oblasti, které splňují požadavky pro jednotlivý druh jakostního vína s přívlastkem nebo smísením jakostních vín s přívlastkem,
 • víno splňuje požadavky na jakost stanovené prováděcím právním předpisem,
 • víno bylo Inspekcí zatříděno jako jakostní víno s přívlastkem,
 • víno splňuje požadavky předpisů Evropské unie.

Co je to přívlastek

Přívlastek pak slouží k zatřídění vína do určených kvalitativních kategorií dle předem stanovených kritérií. Konkrétně se odvíjí od cukernatosti hroznů při sběru.  Cukernatost stanovuje obsah cukru v hroznech, tedy to, jak jsou hrozny v této době vyzrálé. Jednotka cukernatosti se udává ve stupních normalizovaného moštoměru (°NM). Hodnota minimální cukernatosti se musí v rámci této kategorie pohybovat v rozmezí od 19 po 32° ČNM.

Rozlišujeme tak hned několik kategorií přívlastků:

 • kabinetní vína – cukernatost nejméně 19 °NM
 • pozdní sběr – cukernatost nejméně 21 °NM
 • výběr z hroznů – cukernatost nejméně 24 °NM
 • výběr z bobulí – cukernatost nejméně 27 °NM
 • výběr z cibéb – cukernatost nejméně 32 °NM
 • ledová vína – cukernatost nejméně 27 °NM
 • slámová vína – cukernatost nejméně 27 °NM

Ledová a slámová vína jsou dále primárně kromě cukernatosti definována způsobem výroby. Ledové víno se konkrétně vyrábí z hroznů sklizených a zpracovaných za teploty nejméně -7 °C. Slámové víno musí být vyrobeno z hroznů, které se nejméně po dobu 3 měsíců ponechávají umístěné na slámě, rákosu, případně volně zavěšené. Výběr z cibéb lze vyrábět pouze z hroznů napadených ušlechtilou plísní šedou nebo z přezrálých bobulí.

Přívlastek, však, pozor, o kvalitativních parametrech vín vyloženě nevypovídá, definuje spíše vlastnosti vína a nesouvisí ani s jeho chutí a vůní. Ostatně odpovídá tomu i skutečnost, že v řadě zemí se s podobnou kategorizací jednoduše nesetkáte.

Obdobné členění se používá ještě na Slovensku, v Rakousku a v Německu ovšem s tím rozdílem, že v Česku jsou požadavky na výrobu přívlastkových vín z hlediska kvality moštu mnohem striktnější.

Jaké údaje se vyskytují na etiketě vín jakostních s přívlastkem

Etiketa jakostního vína s přívlastkem má kromě údajů stanovených předpisy Evropských společenství obsahovat primárně následující informace:

 • název vinařské oblasti, v níž bylo jakostní víno s přívlastkem vyrobeno, a vinařské podoblasti, ve které byly sklizeny vinné hrozny užité k výrobě jakostního vína s přívlastkem
 • označení „jakostní víno s přívlastkem“ nebo „víno s přívlastkem“, včetně uvedení druhu, který odpovídá zatřídění Inspekcí,
 • evidenční číslo jakosti. 

Etiketa jakostního vína s přívlastkem může dále obsahovat:

 • název odrůdy, jestliže bylo jakostní víno s přívlastkem vyrobeno alespoň z 85 % z vinných hroznů odrůdy, která má být uvedena na etiketě, a tato odrůda je pro víno rozhodující
 • název nejvýše 3 odrůd, jestliže bylo jakostní víno s přívlastkem vyrobeno výlučně z odrůd, které mají být uvedeny na etiketě, a podíl každé odrůdy uvedené na etiketě je nejméně 15 %; název odrůd se uvádí stejně velkým písmem, v sestupném pořadí podle užitého množství odrůdy
 • název vinařské obce, jestliže produkty užité k výrobě vína pocházejí výlučně z této vinařské obce,název viniční tratě, jestliže produkty užité k výrobě vína pocházejí výlučně z této viniční tratě.

Jak se zorientovat ve výše uvedených informacích

Uvádí se, že obecně přívlastková vína naplňují pouze 10 % z celkového objemu vín vyprodukovaných v tuzemsku.

Navzdory tomu, že přívlastková vína tvoří v souhrnu naprostou menšinu současné vinařské produkce, jsou mezi spotřebiteli velmi oblíbená a vyhledávaná. Zároveň kolem nich však panuje řada mýtů.

Kvalitu vína deklaruje samotné zatřídění, jež přímo podléhá dohledu komise SZPI. Samotný přívlastek by neměl být stěžejním kritériem, podle něhož se bude spotřebitel orientovat. O vlastnostech vína vypovídá totiž pouze částečně. Podíl cukru v hroznech totiž nemusí souviset s jeho obsahem ve vyprodukovaném víně.

A samozřejmě platí, že kromě objektivních kvalitativních kritérií by si každý spotřebitel měl taktéž zvolit vína pro něj chuťově subjektivně vyhovující.

0 0 votes
Hodnocení
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
Budeme rádi za váš názor, napište komentář.x